Schadevergoeding bij (voorwaardelijk) sepot

Bij een sepot komt u in beginsel ook in aanmerking voor een schadevergoeding omdat met een sepot de strafzaak eindigt. Wat de zaak kan bemoeilijken zijn de verschillende sepotcodes die een achterliggende reden vertegenwoordigen. Het voorwaardelijk sepot is daarbij een vreemde eend in de bijt omdat na een jaar proeftijd het voorwaardelijk sepot verandert in een onvoorwaardelijk sepot waarna u aanspraak zou kunnen maken op een schadevergoeding. 

Er zijn verschillende soorten schade die, afhankelijk van de situatie, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, waaronder bijvoorbeeld een schadevergoeding voor de dagen die u onterecht hebt vastgezeten, vermogensschade waaronder bijvoorbeeld gederfd inkomen en bonussen e.d.,  reiskostenvergoeding, parkeerkosten en ook de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand (tenzij er sprake was van gefinancierde rechtsbijstand). Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de vergoeding is de onderbouwing van de schade. Bij een verzoek tot schadevergoeding dienen er gronden voor billijkheid te bestaan voor de toekenning van de schadevergoeding. Bij een technisch sepot zal de rechtbank het verzoek sneller toewijzen dan bij een beleidssepot. Een overzicht van een technisch sepot vindt u hieronder. Bij een beleidssepot kunt u denken aan een sepot met als reden: gering feit, oud feit, recente bestraffing, gezondheidstoestand, gewijzigde omstandigheden en zo zijn er nog tal van mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie. 

Technische sepots 

01 Ten onrechte als verdachte gemeld

02 Onvoldoende bewijs

03 Niet ontvankelijk

04 Burgerlijke rechter niet bevoegd

05 Feit niet strafbaar

06 Dader niet strafbaar

07 Onrechtmatig verkregen bewijs

08 bestuurlijke boete: strafrechter niet bevoegd

09 rechtmatige geweldsaanwending (politie)ambtenaar

77 Beëindiging executie strafbeschikking: niet ontvankelijk

Zoals aangegeven kunt u bij een voorwaardelijk sepot na de proeftijd een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank indienen. Hier bestaat echter het risico dat de rechtbank het verzoek tot schadevergoeding zal afwijzen vanwege het ontbreken van gronden van billijkheid.

Na een sepot hebt u drie maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. De termijn vangt aan op de dag dat u bekend bent geraakt met het sepot. Bij een voorwaardelijk sepot vangt de termijn aan op de dag volgend waarop de proeftijd is geëindigd. indien u ons het voorwaardelijk sepot aanlevert, kunnen wij deze termijn voor u bewaken.

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."

Specialisten met een vast laag tarief

Zowel mr. P.C. Schutte als mr. W.G. ten Have zullen u in het verzoek tot schadevergoeding correct begeleiden. Beiden hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een verzoekschrift aan dient te voldoen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u,  een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.