Schadevergoeding bij niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie komt niet vaak (meer) voor maar desalniettemin is het niet uitgesloten dat het juist u overkomt. U kunt hierbij denken aan ernstige vormverzuimen of schending van de beginselen van een goede procesorde. In de praktijk zien we eerder verjaring of een schending van het vertrouwensbeginsel. In ieder geval hebt u bij een niet-ontvankelijkheid recht op een schadevergoeding. 

Er zijn verschillende soorten schade die, afhankelijk van de situatie, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, waaronder bijvoorbeeld een schadevergoeding voor de dagen die u onterecht hebt vastgezeten, vermogensschade waaronder bijvoorbeeld gederfd inkomen en bonussen e.d.,  reiskostenvergoeding, parkeerkosten en ook de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand (tenzij er sprake was van gefinancierde rechtsbijstand). Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de vergoeding is de onderbouwing van de schade. 

U heeft drie maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Let u hierbij wel op het gegeven dat het Openbaar Ministerie bij een niet-ontvankelijkheid de mogelijkheid van hoger beroep kan aangrijpen. U kunt pas een schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof indienen als de uitspraak onherroepelijk is.

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."

Specialisten met een vast laag tarief

Zowel mr. P.C. Schutte als mr. W.G. ten Have zullen u in het verzoek tot schadevergoeding correct begeleiden. Beiden hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een verzoekschrift aan dient te voldoen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u,  een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.