Onze dienstverlening

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is samen met u de schade vast te stellen en goed te onderbouwen. Nadat u de gegevens hebt ingevuld op het contactformulier nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis of op een afgesproken locatie.

Zowel mr. P.C. Schutte als mr. W.G. ten Have zullen u in het verzoek tot schadevergoeding correct begeleiden. Beiden hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een verzoekschrift aan dient te voldoen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u,  een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet. 

Zoals aangegeven wordt het verzoek ingediend voor de vaste (LOVS) vergoeding van € 280,00 bij een schriftelijke behandeling en een vergoeding van € 550,00 voor een behandeling en kunnen de advocaten voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen. Onze advocaten zullen u ook niet meer in rekening brengen dan deze vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel gratis is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft. Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke persoonlijke zorg tijdens het behandelen van uw zaak. Er zal overleg op regelmatige basis plaatsvinden en al onze cliënten worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het dossier.

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."

Vervolg info

U kunt op twee verschillende manieren in aanmerking komen voor een schadevergoeding in het strafrecht, namelijk als gewezen verdachte of als slachtoffer. 

Bent u vrijgesproken of is een zaak tegen u geseponeerd? Binnen het strafrecht is het mogelijk om een schadevergoeding te krijgen als de strafzaak is geëindigd zonder een veroordeling. De wettelijke regeling is sinds 1 januari 2020 gewijzigd en geregeld in de artikelen 529 en 533 Sv (voorheen artikel 591 en 89 Sv oud). Bent u een slachtoffer van een misdrijf dan heeft u het recht om schadevergoeding te vragen in de strafzaak van de verdachte. 

Hoewel een sepot of een vrijspraak het meest tot de verbeelding spreekt, zijn er ook andere mogelijkheden waardoor een strafzaak kan eindigen zoals ontslag van rechtsvervolging, of niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ook dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.  

Tot slot kan er ook een schadevergoeding toegekend worden als een klaagschrift bij in beslag genomen zaken gegrond wordt verklaard, of eventuele gemaakte kosten van ingeschakelde deskundigen die het belang van de strafzaak hebben gediend. Tot slot is het ook mogelijk om schadevergoeding te verkrijgen na een onterechte inhouding van het rijbewijs.

Een belangrijke drempel voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding is om dit binnen een termijn van drie maanden te doen na ontvangst van het sepot, of wanneer een vrijspraak onherroepelijk is geworden, of drie maanden nadat het klaagschrift gegrond is verklaard.

Hoewel het logisch lijkt dat er een vergoeding tegenover een onterechte toepassing van het strafrecht staat, is dat nog niet vanzelfsprekend. Bij een verzoek tot schadevergoeding zal er getoetst worden of er gronden van billijkheid aanwezig zijn. Kortom, u doet er verstandig aan om een specialist in te schakelen die weet waaraan een verzoek moet voldoen. Voor het indienen van een verzoek staat een vaste (LOVS) vergoeding en onze advocaten zullen u ook niet meer in rekening brengen dan deze vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel gratis is. De advocaten zijn gespecialiseerd in letselschade, waardoor er een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand ingediend kan worden.