Schadevergoeding bij ontslag van rechtsvervolging

Bij een geslaagd beroep op een rechtvaardigingsgrond komt de strafbaarheid te vervallen. Kortom, er is wel sprake van een strafbaar feit maar u bent geen strafbare dader. U kunt hierbij denken aan overmacht in noodtoestand, noodweer, uitvoering van een wettelijk voorschrift of uitvoering van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel (niet limitatief). Bij een geslaagd beroep op een rechtvaardigingsgrond volgt er vaak een ontslag van rechtsvervolging (OVAR). 

Er zijn verschillende soorten schade die, afhankelijk van de situatie, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, waaronder bijvoorbeeld een schadevergoeding voor de dagen die u onterecht hebt vastgezeten, vermogensschade waaronder bijvoorbeeld gederfd inkomen en bonussen e.d.,  reiskostenvergoeding, parkeerkosten en ook de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand (tenzij er sprake was van gefinancierde rechtsbijstand). Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de vergoeding is de onderbouwing van de schade. 

Na een ontslag van rechtsvervolging heeft u drie maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Het is daarbij wel van belang dat er geen hoger beroep mogelijkheid meer openstaat. Kortom, u kunt pas een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof indienen als de uitspraak onherroepelijk is.

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."

Specialisten met een vast laag tarief

Zowel mr. P.C. Schutte als mr. W.G. ten Have zullen u in het verzoek tot schadevergoeding correct begeleiden. Beiden hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een verzoekschrift aan dient te voldoen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u,  een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.