Mr. P.C. Schutte

De heer mr. P.C. Schutte (Peter) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.

Als advocaat is Peter met name opgeleid en gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het financieel recht. Vanuit die specialisaties heeft hij een letselschadepraktijk opgebouwd waarbij hij adviseert, procedeert en namens cliënten optreedt in schikkingsonderhandelingen bij onder meer schadeverzekeraars. Als specialist weet hij dat een slachtoffer genoeg aan zijn hoofd heeft om daarnaast nog opgewassen te zijn tegen langslepende juridische procedures en complexe polisvoorwaarden of vaststellingsovereenkomsten. Juist vanuit dit uitgangspunt staat hij zijn cliënten op een doortastende en gedreven wijze bij.

Het belang van de cliënten staat voorop en – indien mogelijk – zal er alles aan gedaan worden om een lange, uitzichtloze, gerechtelijke procedure te voorkomen. Elke zaak verdient maatwerk waarbij deskundig bijstand vanzelfsprekend is, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Opleiding:
Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsgebieden:
Aansprakelijkheidsrecht/Personenschade,
Financieel recht

Nevenactiviteiten:
Lid LawLink

Mr. W.G. ten Have​

De heer mr. W.G. ten Have (Wilko) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilko is scherp en toegewijd en is uiterst bedreven in het vinden van oplossingen in complexe situaties. Hij heeft zijn kennis en ruime proceservaring opgebouwd binnen het jeugd(straf)recht en letselschaderecht. In zijn praktijk staan adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen centraal waarin het belang van zijn clientèle leidend is. Vooropgesteld, het leven van een slachtoffer die geconfronteerd wordt met letselschade kan ingrijpend veranderen en dat geldt ook voor zijn of haar directe omgeving. Goede rechtsbijstand is derhalve een pré.

Bovendien komt men als slachtoffer dan terecht in een wereld die voor de meesten onbekend is. Een aansprakelijke partij laat zich meestal vertegenwoordigen door een verzekeraar met kennis, ervaring en meer middelen dan het slachtoffer. Het is van belang dat er twee partijen tegenover elkaar staan die beiden verstand van zaken hebben. Ons team kan u derhalve in het gehele proces terzijde staan zodat we samen kunnen streven naar een spoedige afwikkeling van uw letselschade, waarbij uw recht op (volledige) vergoeding van uw schade voorop staat.

Opleiding:
Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsgebieden:
Aansprakelijkheidsrecht/Personenschade Jeugd(straf)recht

Schadevergoeding Strafrecht

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."