Schadevergoeding als slachtoffer in het strafrecht

Dagelijks vinden er helaas misdrijven plaats waardoor vaak (ernstig) letsel ontstaat. U kunt bijvoorbeeld denken aan geweld in het uitgaansleven, een vechtpartij of huiselijk geweld, bedreiging, en zeer ernstige zaken zoals zedenmisdrijven, (poging) doodslag. Echter ook overtredingen kunnen ernstige gevolgen teweeg brengen (denk hierbij aan burenruzies en stelselmatige beledigingen en stalking).

Wanneer de verdachte zich dan dient te verantwoorden voor de strafrechter is het voor u mogelijk zich te voegen in het strafproces. Als benadeelde partij kunt u zich voegen om uw schade vergoed te krijgen. Daarnaast hebt u ook bijzondere rechten als benadeelde partij in de procedure. Om u te voegen in het strafproces kunt u gebruik maken van een voegingsformulier “vordering benadeelde partij of schadeopgaveformulier”. Middels dit formulier doet u opgave van uw schade. Het is heel belangrijk om uw schadeposten zo goed en zo overzichtelijk mogelijk te onderbouwen. De behandeling van de vordering van de benadeelde partij mag geen onevenredige belasting van de strafzaak opleveren. Dat is een belangrijke ontvankelijkheidsdrempel voor het in behandeling kunnen nemen van de vordering benadeelde partij. Als de schade niet eenvoudig en inzichtelijk is voor de strafrechter(s) dan kan de schade niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat wil niet zeggen dat u uw schade dan niet vergoed krijgt maar dan dient de civiele rechter daarover een uitspraak te doen en dat kan helaas behoorlijk wat tijd in beslag nemen en zo blijft u als slachtoffer geconfronteerd worden met de gevolgen. 

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Met name is dit een uitkomst wanneer het niet mogelijk is de dader aan te spreken (of wanneer u dit niet wilt) of wanneer de dader niet in staat is uw letselschade te vergoeden.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een vordering benadeelde partij aan dient te voldoen. Bovendien nemen onze advocaten ook de tijd voor minderjarige slachtoffers om ze met raad en daad bij te staan en ze gezien hun leeftijd zoveel mogelijk te beschermen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u, een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.

Als benadeelde partij kunt u zich voegen om uw schade vergoed te krijgen. Daarnaast hebt u ook bijzondere rechten als benadeelde partij in de procedure.

De vordering van de benadeelde partij mag worden ingediend tot het moment dat de officier van justitie zijn requisitoir in eerste aanleg aanvangt. U mag dus ook op de zitting de vordering nog mondeling of schriftelijk wijzigen.

"Wij brengen niet MEER in rekening dat de vaste vergoeding waardoor voor u de procedure geheel GRATIS is. Kortom, u bent verzekerd van de hulp van specialisten tegen een vast laag tarief. Wij zijn geen “vage” doorverwijzingswebsite dus dat betekent dat u direct weet met wie u te maken heeft."

Specialisten met een vast laag tarief

Zowel mr. P.C. Schutte als mr. W.G. ten Have zullen u in het verzoek tot schadevergoeding correct begeleiden. Beiden hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een verzoekschrift aan dient te voldoen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u,  een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.